Kto sme ?

Sme tím ľudí s niekoľkoročnými bohatými skúsenosťami s rôznorodými prácami vo výškach. Naše nadšenie pre lezenie po skalách sme postupne pretransformovali na nadšenie pre prácu vo výškach, ktorá nás zároveň baví a živí.  Máme mnoho skúseností s najrôznejšími typmi prác od montáží reklamných banerov, lepenia slnečných fólií, umývanie výškových budov, čistenie fasád, opiľovanie stromov a ich bezpečný výrub a pod. Sme schopní vykonávať špecifické práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

 

Bezpečnosť

Pre našu prácu používame profesionálny a certifikovaný pracovný materiál, sme vyškolení a práce realizujeme v súlade s legislatívou a predpismi BOZP. Pri práci dbáme na našu bezpečnosť a na bezpečnosť okolia.

 

Kvalita práce

Naša odvedená práca je našou zárukou a vizitkou, a preto ju vykonávame kvalitne a zodpovedne.