ARBOristika – Pilčícke práce vo výškach

Spiľovanie stromov

Výrub a orez stromov realizujeme pomocou stromolezeckej techniky v rizikových a nedostupných miestach, resp. v lokalitách, kde je zvýšené riziko ohrozenia zdravia a majetku (záhrady rodinných domov, mestské parky, cintoríny, chatové oblasti a pod.). Stromy spiľujeme po častiach  a následne koordinovane spúšťame lanom na bezpečné miesto. 

 

Orezávanie a ošetrovanie stromov

Zdravotný rez – udržanie dobrého zdravotného stavu stromu, presvetlenie koruny stromu, orezanie suchých a odumierajúcich vetiev, vetiev s rastovými defektmi a pod. 
Redukčný rez – skracovanie vetiev dlhodobo neošetrovaných a starých stromov, vetiev, ktoré zasahujú do zastavanej časti (budova, vzdušné vedenie, plot), asymetrickej koruny
Bezpečnostný rez– ošetrenie koruny stromu od zlomených, nalomených, suchých, visiacich a poškodených vetiev ohrozujúcich zdravie a majetok 

Bezpečnostné väzby stromov

Statické a dynamické väzby – stabilizácia a preventívne zaistenie koruny stromu  pomocou špeciálnych pomôcok.