Montážne a odborné práce vo výškach

Ochrana priestorov proti vtáctvu

Ochrana objektov pred nechceným hniezdením a zhlukovaním vtáctva aplikáciou hrotov alebo sietí proti vtákom. Vtáctvo, najmä holuby sa zhlukujú a hniezdia v zastavaných častiach . Svojim trusom  spôsobujú ekonomické škody (znečistenie fasád, balkónov, striech) a prenášajú aj rôzne infekčné ochorenia.

Klampiarske práce a oprava striech

  • Čistenie, opravy a nátery existujúcich odkvapových systémov.
  • Navrhnutie a montáž nových odkvapových rúr na balkóny, lodžie, strechy rodinných domov  a pod.
  • Oprava zatekajúcich striech a výmena poškodenej strešnej krytiny na bytových a rodinných domoch

Montáž reklamných bannerov a lepenie protislnečných fólií

  • Montáž a demontáž reklamných pútačov, tabúľ, nápisov (lóg).
  • Inštalácia a výmena reklamných bannerov a plachiet.
  • Lepenie protislnečných a reflexných fólií na okná budov a domov.

Montážne práce realizujeme pomocou rôznych typov plošín. Na miestach, kde sa bežná technika nedostane, využívame horolezeckú a lanovú techniku.

Sanácia fasád a tmelenie

Udržiavanie dobrého technického stavu fasád vašich bytových a rodinných domov. Oprava a tmelenie prasklín, trhlín a iných hlbokých aj povrchových vád, vypĺňanie škár, aby sa ďalej nerozširovali a nepoškodzovali budovu.

Revízne obhliadky striech, komínov a odkvapových systémov

Kontrola a posúdenie stavu striech, komínov, odkvapov, balkónov a ďalších ťažko prístupných miest na budovách.  

Inštalácia konštrukcií a zariadení

  • konštrukcií na reklamné plachty
  • bleskozvody
  • antény a satelity
  • klimatizácie